Aktiv Coaching

Ledercoaching

For hvem?

 • Ledere som sliter med sine roller og oppgaver, som trenger hjelp til å takle disse for å nå de målene som er satt
 • Ledere som har en oppnådd suksess og vil gjøre seg klar for større leder roller
 • Ledere som rett og slett trenger en upartisk samtalepartner og veileder til å finslipe sine allerede gode talenter

Ledercoaching starter med en GAP-analyes; hvor er du i dag og hva vil du. Selvinnsikt åpner for å kunne se nye muligheter. I coachingen må du være villig til å engasjere deg i prosessen, og forplikte deg til å utføre det nødvendige arbeidet for å vokse.  

Under er eksempler på spørsmål vi vil jobbe med:
 1. Hva ønsker du som leder og hvordan ønsker du å være leder?
 2. Hvordan få andre med på laget og la de vokse?
 3. Hvordan delegerer du?
 4. Hvordan påvirker stress deg og hvordan håndterer du dette?
 5. Hvordan setter du smarte mål?
 6. Hvordan komme fra ord til handling og bli mer effektiv?
 7. Hvordan ta vare på og styrke positivt tanke- eller atferdsmønster?
 8. Hva er din jobbmotivasjon?
 9. Hvordan klare å se tingene fra flere hold?
 10. Hvordan finne og ta valg ut fra dine grunnleggende verdier?
 11. Hvordan kommunisere tydelig og effektivt?
 12. Hvordan håndterer du vansker i relasjonen med en leder/kollega/medarbeider?
 13. Hvordan styrke evnen til å være løsningsorientert?
 14. Hvordan styre din tid på en hensiktsmessig og sunn måte?
porn porn